Om ni vill veta mer om Sandhammar.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sandhammaren

Jag bara tar kameran med mig när jag skulle handla. Först några blommor i trädgården. Stoppar lite på vägen.