36 Syden

Pris: 100 kr.

Matrial:Typ en metal, Lerkula. En kula som glänser otroligt fint i ljus.Kan vara gjord av plas.

Storlek: ca 9,5 cm