59 Skinrock

Pris: 100 kr

Matrial: Skin och metall magnet lås. Tappat lite färg på låset.

Storlek: 55 cm