Blom fjäril

Detta är från ett zoo. Tror kanske de var i Bankok. Ett rum fult av fjärillar.