Ny kon

KAn se friehets gudinnan i bakgrunden. Då just en båt passera.